Tuesday, October 30, 2007دوبار ویران سازی تاریخ ملت آذربایجان

سنگ قبرهای نفیس صفوی به هنگام ساخت جاده مرودشت پراکنده شد

اثار صفوی از جای اصلی به پاسارگاد منتقل می شود

سنگ قبرهاي قبرستان صفوي مرودشت كه هنگام احداث جاده پراكنده شده بودند، پس از جمع‌‌آوري در كاروانسراي قوام‌آباد به نمايش گذاشته مي‌شوند.

خبرگزاري ميراث فرهنگي _ گروه ميراث فرهنگي _حسن ظهوري_ بنياد پژوهشي پارسه، پاسارگاد با جمع‌آوري سنگ‌هاي قبر صفوي كه به دنبال ساخت و ساز جاده‌ در استان فارس تخريب شده بود و انتقال آن به كاروانسراي قوام‌آباد پاسارگاد موزه سنگ قبرهاي صفوي را در پاسارگاد راه‌اندازي مي كند. "حسن راه‌ساز"، مسئول دفتر مرمت بنياد پژوهشي پارسه و پاسارگاد دراين‌باره به ميراث خبر گفت: « اوايل سال 1380 جاد‌ه‌اي از نزديكي يكي از معادن سنگ هخامنشي در مرودشت عبور ‌كرد كه باعث تخريب قبرستاني صفوي شد. به دنبال آن برخي سنگ‌ قبرهاي اين قبرستان متلاشي و يا پراكنده شدند. قرار است اين سنگ قبرها پس‌از جمع‌آوري به پاسارگاد منتقل شوند.»

به گفته راه‌ساز سنگ قبرها با كنده كاري دوره صفوي هنوز در منطقه وجود دارند و در حال جمع‌آوري هستند.وي افزود: «در كنار مقبره كوروش، در دوره صفوي كاروانسراي سنگي احداث مي‌شود كه براي استراحت بازرگانان و تجار از آن استفاده مي‌شده است. اين كاروانسرا امروز به قوام‌آباد شهرت دارد و هنوز كاربري براي آن در نظر گرفته نشده است.»


سنگ قبرهاي قاجاري كوهدشت تخريب شد

میراث تاریخی تورکان آذربایجان یکی پس از دیگری نابود می شوند

لرستان _ خبرگزاري ميراث فرهنگي _ گروه ميراث فرهنگي _ قبرهاي قاجاري مجاور آرامگاه "ابوالوفا" در روستايي به همين نام با نقش شكار و شير ، بدون هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي اين استان تخريب شد.

سازمان اوقاف شهرستان كوهدشت در استان لرستان،‌ بدون هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي اين استان بخش زيادي از قبرهاي قاجاري مجاور اين آرامگاه را تخريب كرد. اين اقدام به دنبال بازسازي آرامگاه "ابوالوفا" واقع در روستايي به همين نام،صورت گرفت كه در نتيجه آن كه سنگ‌ قبرهايي با حجاري هاي يكصد ساله ، تخريب شدند."جلال عادلي"، مسئول دفتر باستان‌شناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان لرستان دراين‌باره به ميراث خبر گفت: «در ارتباط با عملكرد سازمان اوقاف، هيچ هماهنگي با اين سازمان انجام نگرفته است.»وي گفت: «نه تنها در خصوص تخريب قبور كه در مورد مرمت آرامگاه نيز بايد با اين سازمان هماهنگي مي‌شد.»

به گفته يكي از اهالي روستا ،سنگ‌ قبرهاي اين گورستان تاريخي بودند و به صورت ميل يا خوابيده در كنار قبور و روي قبرها قرار مي‌گرفتند.روي اين سنگ قبرها نقشي از صحنه‌هاي شكار، جمعي از زنان، رقص مردان و بسياري نقوش حيواني و انساني ديده مي‌شود كه بخش زيادي از آن‌ها به دوره قاجار مربوط مي‌شود.به گفته اهالي اين روستا، اكثر قبرها هنگام بازسازي مقبره ابوالوفا تخريب شده‌اند و سنگ‌ قبرها در اطراف گورستان پراكنده شده‌اند.به گفته عادلي آرامگاه ابوالوفا و گورستان مجاور آن ارزش تاريخي نداشتند و اما ارزش مردم شناسي دارند و نبايد بدون هماهنگي با سازمان ميراث فرهنگي مورد تخريب قرار گيرند.

گورستان تخريب شده طي ساليان دراز و از طريق يك فرهنگ مردمي به وجود آمده بودند كه نگهداري از آن‌ها بسيار مهم بوده است.عادلي گفت: «نمونه اين گورستان‌ها طي يك شرايط فرهنگي، در كوهدشت پديد آمده‌اند و سرتاسر اين منطقه از اين نوع گورستان‌ها كه سنگ‌هاي حجاري دارند ديده مي‌شود.»

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home