Sunday, December 16, 2007سنگ قبرها در سولدوز آزربايجان به زبان تورکی و با الفبای لاتین نوشته می شوند

میللی شورا- یک شنبه 25 آذر: آذوح: مردم سولدوز سنگ قبور اموات خود را به زبان توركی و به خط لاتين می نویسند بخصوص از سال گذشته تاكنون بسیاری از قبور بدين منوال بوده است.

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home